Regionala planeringsunderlag för gymnasial utbildning

Här hittar du som är huvudman planeringsunderlag för Västerbottens län. Underlaget kan användas som ett stöd i arbetet med planering och dimensionering, för att erbjuda ett utbildningsutbud som matchar både unga och vuxnas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.