Språkutveckling på arbetsplatser

Vård- och omsorgscollege utbildar språkombud som stöd för arbetsplatser inom vård och omsorg att arbeta med språkutveckling och förbättrad kommunikation.

Språkombud är medarbetare med uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling. Språkombuden arbetar med stöd av chefen för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande och för en bättre kommunikation. Det kan både handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning.

 

"Många aha-upplevelser"

Vi intervjuade Inger Vadengren på Brogården i Skellefteå som utbildat sig till språkombud.

Berätta lite om utbildningen till språkombud.

Jag ska vara ärlig och säga att första gången kände vi att vad är det här och vad har man gett sin in på? Man kände sig lite frågande och det kändes om det var mycket hemarbete. Men allt efter tiden gick så blev det klarare och klarare och vi fick jättemånga idéer. Det kändes som man inte ville sluta utbildningen efteråt och bara lära sig ännu mer. Utbildningen var fyra heldagar under fyra månader med hemuppgifter mellan träffarna.  Det material som sen arbetades fram under utbildningen känns verkligen som det är till stor nytta för alla arbetstagare, inte bara de med en annan språkbakgrund.

Vad tycker du har varit mest lärorikt?

Jag tycker man har fått väldigt många ”aha” upplevelser kring andra kulturer. Det som kan uppfattas som nonchalans visar sig istället vara en osäkerhet och kanske att man vill vara till lags. Förutom det var det har varit väldigt trevligt att träffa övriga kollegor från kommunen. Alla har samma erfarenheter vid vissa situationer, det var bra att prata om det och känna att man inte är ensam. Vi har kunnat ge och få varandras tips och idéer. Ett exempel ur vardagen; man har kanske med sig någon från en annan kultur men annan språkbakgrund och ska skola in den på arbetsplatsen. Kanske man snabbt säger – du kan bädda sängen och ta ut soporna. Men hen kanske inte kan uppfatta två instruktioner och istället är det bättre om vi säger enklare instruktioner och bara en i taget.

Tror du det kan underlätta integrering på arbetsplatsen?

Ja det borde det och det måste vara målet med utbildningen. Vi pratar mycket om bemötande att det är det viktigaste.  Att det ska underlätta för oss och för dem som kommer till oss att vi får till ett bra arbetssätt och bra arbetsförhållande. Viktigt att vi tänker på att ta med alla på fika, lunchraster och så vidare. Bjuda in i arbetsgruppens i gemenskap. Vi måste bli bättre på att ta vara på andra kulturer och deras resurser.  Till exempel varför inte baka bröd, kakor som kommer från deras kultur.

På vilket sätt tänker du att du kommer ha nytta av utbildningen på din arbetsplats?

Ja man har ju fått en insikt hur vi ska jobba tillsammans, vi måste fortsätta jobba på det här, sista utbildningsdagen ville man inte sluta det bara sprutade idéer efteråt.

Skulle du rekommendera andra att bli språkombud?

Absolut det skulle jag göra, man blir bara mer och mer peppad.

 

Språkombudsutbildare i Västerbotten

Joakim Dahlgren Språkombud - Skellefteå kommun
E-post
joakim.dahlgren2@skelleftea.se
Anna Malm Språkombud - Skellefteå Kommun
E-post
anna.malm@skelleftea.se
Monica Storm Eriksson Språkombud Umeå kommun
E-post
monica.storm.eriksson@umea.se
Maria Lindqvist Språkombud - Vännäs kommun
E-post
maria.lindqvist@vannas.se
Camilla Andersson Språkombud - Ö-viks kommun
Milade Salameh Språkombud - Ö-viks kommun
Eva Solbakken Språkombud - Vännäs kommun
E-post
eva.solbakken@vannas.se