Kommunanställda ökar sin digitala kompetens

Medarbetare från Storumans kommun var samlade den 25 februari för att höja den digitala kompetensen i kommunen. Med hjälp av Region Västerbottens projekt DIGAD och tillsammans med 14 andra kommuner satsar Storuman nu på att utveckla sin digitala service.

Syftet med satsningen är att höja den digitala kompetensen hos män och kvinnor så att de aktivt kan delta i den digitala transformation som offentlig sektor står inför. 

 - Utbildningen i digital kompetens berör över 700 personer i Västerbotten och Norrbotten och är ett viktigt arbete för att administrativ personal i kommunerna ska få förståelse digitaliseringens möjligheter och utmaningar samt motivation att följa med i utvecklingen, säger Andreas Skog, projektledare vid Region Västerbotten.

Under träffen med medarbetarna i Storuman var temat för dagen "Demokrati". Medarbetarna fick arbeta med frågor om vad medie- och informationskunnighet för en kommunanställd kan innebära och hur digitaliseringen kan utveckla kommunens demokratiska uppdrag. Dagen var en av sex temadagar då medarbetarna i Storumans kommun jobbar med att höja sin digitala kompetens.

Under dagen fick deltagarna lyssna till Anette Novak, direktör vid statens medieråd, som per distans pratade om medie- och informationskunnighet, den nya digitala samhällskunskapen som behövs för att vi ska kunna hantera det demokratiska samtalet i en digital tid. 

Utbildningen för kommunanställda i Västerbotten och Norrbotten genomförs från 2019 till 2021. Teman för de workshops som de kommunanställda bjuds in till är digitalisering, demokrati, jämställdhet, kommunikation och skapande, trygghet och säkerhet samt framtid och hållbarhet. Projektet finansieras ur Europeiska socialfonden.

Läs mer om DIGAD här.

För mer information:

Andreas Skog

073-819 08 63, andreas.skog@regionvasterbotten.se

 

 

 

 

Tillbaka till nyhetslistan