NYHETER 2020-12-07

Norra Sveriges största konferens om digitalisering

VÄSTERBOTTEN TAR LEDARSKAP I DEN DIGITALA UTVECKLINGEN. Över 400 deltagare från kommuner och näringsliv har anmält sig till Mötesplats Digitala Västerbotten. Det är Region Västerbotten som bjuder in till en helt digital konferens den 8-9 december med temat ”Det hållbara ledarskapet i en digital tid”. Livesända seminarier och keynotes kommer att blandas med interaktivt mingel och kulturinslag.

– Digitalisering är inte längre ett alternativ, det är en nödvändighet, säger Rickard Carstedt (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden vid Region Västerbotten. Den digitala utvecklingen går snabbt och har blivit särskilt viktig i tider av en pandemi. I Västerbotten tar vi täten i omställningen till en hållbar välfärd, därför är Digitala Västerbotten en mycket viktig mötesplats.

Mötesplats Digitala Västerbotten syfte är att lyfta den digitala utvecklingen i länet och skapa engagemang, förändringsmöjligheter och en mer jämlik digitalisering. Årets konferens gästas av bland andra Darja Isaksson generaldirektör för Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och Maria Ekberg Brännström, VD för Kulturhuset Sara. 

I seminarieprogrammet finns många exempel på samverkan och utveckling från offentliga och privata aktörer i länet. Här lyfts frågor om ledarskap, innovation, smart landsbygd och distansteknik. Länets förtroendevalda är särskilt inbjudna till ett seminariespår om politikens roll i samhällsförändringen. Det leds av Anders Nordh, Sveriges kommuner och regioner.

 – Digitalisering är en del av hela samhällsutvecklingen, säger Åsa Ågren Wikström (M) vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden vid Region Västerbotten. Västerbotten är en av Sveriges ledande digitaliseringsregioner och ska fortsätta att vara det. Alla verksamheter kan vara en del av den digitala utvecklingen och Mötesplats Digitala Västerbotten lär oss mer om hur.

Tid: 8 december kl 13.00 – 9 december 12.00 
Plats: Digitalt 
Anmälan: https://motesplats.digitalavasterbotten.se/arets-evenemang/anmalan/

Här kan du ta del av programmet i sin helhet: motesplats.digitalavasterbotten.se/program/

Tillbaka till nyhetslistan