Strateg från Region Västerbotten i regeringens samverkansprogram

Magnus Rudehäll, strateg inom digitalisering och innovationsledning hos Region Västerbotten, blir nyckelperson i regeringens nystartade samverkansprogram för Näringslivets digitala strukturomvandling.

Mangus Rudehäll
Magnus Rudehäll, strateg digitalisering och innovationsledning vid Region Västerbotten Foto: Patrick Trädgårdh

Idag presenterar regeringen fyra nya samverkansprogram med syfte att stärka samarbetet mellan näringsliv, akademi och regering. Magnus Rudehäll blir ledamot i den samverkansgrupp som knyts till programmet för Näringslivets digitala strukturomvandling, förordnad av näringslivsminister Ibrahim Baylan.

– Det här är viktigt och värdefullt, både för Västerbottens och Sveriges konkurrenskraft. Jag ser det som ett ärofyllt uppdrag att få ingå i detta sammanhang och få visa på regionernas roll och funktion i den samhällsomställning som digitaliseringen innebär, säger Magnus Rudehäll, strateg digitalisering och innovationsledning vid Region Västerbotten.

Samverkansgruppen består av tjugo experter och företrädare från näringsliv, akademi, myndigheter, intresseorganisationer och civila samhället. Syftet är att gemensamt identifiera och prioritera vad som behöver göras för att möta näringslivets behov av en digital strukturomvandling på bred front, för långsiktig hållbar konkurrenskraft. Det är en utmaning som dels handlar om att hänga med i den snabba teknikutvecklingen, dels att säkra att digitaliseringen i ökad utsträckning bidrar till affärsnytta, innovationer och lösningar på samhällsutmaningar. Gruppen har en rådgivande roll med möjlighet att ge inspel till regeringen, exempelvis kring policy- och regulatoriska förändringar som möjliggör ökad innovationskraft.

Förordnandet gäller t.o.m. den 31 augusti 2022.

 – Ledorden för vårt arbete med digitaliseringens möjligheter i Västerbotten är spets, bredd och samverkan. Vi utvecklar och testar nya lösningar och tjänster samtidigt som vi ser till att alla kan ta del av dessa – och vi gör det tillsammans, annars får vi inte ett bra resultat. Att få utvidga detta från ett regionalt till ett nationellt perspektiv ska bli spännande, säger Magnus Rudehäll.

– Jag är mycket glad att Magnus Rudehäll har utsetts till ledamot i samverkansprogrammet för Näringslivets digitala strukturomvandling för att med sina gedigna erfarenheter av västerbottnisk samverkan mellan region, universitet och näringsliv bidra i det viktiga arbetet med hur digitalisering skapar nya förutsättningar att driva företag, göra affärer och stärka Sveriges konkurrenskraft, säger Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör vid Region Västerbotten.


Fakta

De fyra samverkansprogram som lanseras för mandatperioden 2019-2022 är:
Näringslivets digitala strukturomvandling
Hälsa och life science
Näringslivets klimatomställning
Kompetensförsörjning och livslångt lärande

Läs mer om samverkansprogrammen

Tillbaka till nyhetslistan