Utbildningsprogram för ökad digitalisering i kommunerna

Projektet ”Vägledande principer för e-tjänster och verksamhetsutveckling” tillsammans med Inera och i samråd med Digitala kontoret i Skellefteå kommun bjuder in till ett utbildningsprogram som ska ge fler och bättre verktyg för att arbeta med digitalisering och införandet av e-tjänster i kommunerna. Utbildningen innefattar kunskapsområdena tjänstedesign, processkartläggning, förändringsledning och effekthemtagning. Utbildningen startar redan 13 februari med ett förberedande webbmöte. Utbildningen kommer erbjudas till fem deltagare från respektive kommun i Västerbotten.

Mer om utbildningen och anmälan här.

För mer information:
Kaj Backman
Samordnare digitalisering, Region Västerbotten 
070-616 57 47
kaj.backman@regionvasterbotten.se

 

Tillbaka till nyhetslistan