Plan- och byggsamverkan

Plan- och byggsamverkan är ett forum för samverkan mellan länets kommuner kring plan- och byggfrågor. Plattformen är ny och startas under våren 2018 upp som en del av projektet ”Stärkt regional attraktivitet genom kapacitetshöjning i samhällsbyggnadssektorn”. Samverkansgruppen består av ca 20 tjänstepersoner från Västerbottens kommuner (1-2 representanter per kommun), alla med ansvar kopplade till sina respektive kommuners plan- och/eller byggverksamheter.

Jonna Lidström Projektsamordnare Samhällsbyggnad
E-post
jonna.lidstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-371 57 57