Samrådsgrupp Avfall

Samrådsgrupp Avfall (SGA) startade år 1991 utifrån kommunernas ökade behov av samverkan kring avfallsfrågor och har drivits i olika former sedan dess. Sedan 2017 ingår SGA som en del av projektet ”Stärkt regional attraktivitet genom kapacitetshöjning i samhällsbyggnadssektorn”.

SGA består av renhållningsansvariga från Västerbottens 15 kommuner. Sedan 2018 ingår även Arjeplogs kommun. SGA arbetar med frågor kopplade till kommunernas avfallsarbete genom bl.a. samsyn, erfarenhetsutbyte, gemensamma avtal och upphandlingar. Målet för samverkan är att uppnå bättre och mer ekonomiska lösningar än vad en enskild kommun kan åstadkomma själv samt hitta möjliga samarbetsformer.

Inger Olofsson Samrådsgrupp Avfall
E-post
inger.olofsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-16 57 28
Mobil
070-601 60 24