Har alla medborgare samma värde?

Lyssna på Kerstin Hamre, projektledare Region Västerbotten och Martin Vikgren regionchef för Funktionsrätt Västerbotten i samtal med Elin Leyonberg i Regionpodden.

Det är inte en självklarhet med grundläggande mänskliga rättigheter för den som lever med en funktionsnedsättning. Det menar dagens gäster, Kersin Hamre och Martin Vikgren, som vittnar om en vardag som kan präglas av integritetskränkande frågor, inskränkningar i privatlivet och svårigheter att delta i samhället på samma premisser som andra. Hur ska alla medborgare få samma rättigheter och känsla av värdighet? Det diskuteras i det här avsnittet av Regionpodden. Gäster: Kerstin Hamre, projektledare Region Västerbotten och Martin Vikgren regionchef för Funktionsrätt Västerbotten.