Infrastruktur

Region Västerbotten har länets samlade ansvar för infrastrukturplanering. Vårt uppdrag är att utveckla en transportinfrastruktur som möjliggör arbetspendling, kompetensförsörjning av medarbetare och hög tillgänglighet med så korta restider som möjligt. Norrbotniabanan är det enskilt viktigaste projektet i närtid