NYHETER 2020-10-07

Omstart Sverige – i Västerbottens inland!

Inlandets Teknikpark och kommuner bjöd tillsammans med Region Västerbotten projektet SMART-industri in företrädare för industrin i Västerbottens inland till ett webinar där näringsminister Ibrahim Baylan (S), landshövding Helene Hellmark Knutsson och regionråd Rickard Carstedt samt företagsrepresentanter deltog.

Frågor som avhandlades var följande:
NFRASTRUKTUR – TRANSPORTER
En kritisk framgångsfaktor för inlandet är hållbara transporter där en upprustning av Inlandsbanan bör ha hög prioritet hos regeringen
Flera branscher upplever en markant ökning av kostnader för transporter och känner sig tvingade att flytta till kusten – en utveckling som riskerar öka klyftan mellan kust och inland

ENERGI
Nätavgifter och Eldistribution

Hur hanterar vi ett kommande effektöverskott (vätgas/pumpkraftverk) från vind och vattenkraft? Frågan är av sådan natur att regeringen bör finnas med i beslutsprocessen

INDUSTRIPRODUKTION
Brist på kapital till industrilokaler och svårt att få lån till bostäder hindrar utvecklingen av industrier i inlandet

Inlandets möjligheter att leverera till den svenska fordonsindustrin i samband med FKGs (Fordons Komponen Gruppen) satsning på fler svenska leverantörer För att stärka relationerna mellan regeringen och inlandets industrier kommer detta event följas upp med en Industrimässa den 6 maj 2021. Vår ambition är att skapa ett återkommande forum för dialog med ledande politiker och företag/entreprenörer där vi diskuterar hur vi bäst kan tillvarata inlandets resurser och utveckla industrin.

Frågorna från seminariet kommer att följas upp av utpekade intressenter och en ny industrimässa är planerad till maj 2021 där bl a resultatet av dessa frågor kommer att redovisas i ett nytt seminarium.


Se webbinariet här i efterhand

 

Tillbaka till nyhetslistan