NYHETER 2021-05-10

Oro för snabb nedläggning av Bromma flygplats – Region Västerbotten agerar i gemensam skrivelse till infrastrukturministern

Idag skickade Region Västerbotten tillsammans med 6 andra regioner en gemensam skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Anledningen är regeringens besked om avsikten att lägga ner Bromma flygplats.

Bromma flygplats Foto: Pixabay, Anton Sjölander

 

Undertecknande regioner ser med stor oro på regeringens besked. De menar att tillgängligheten till Stockholm är en nationell angelägenhet och att en utbyggnad av Arlanda, som möter regionernas behov, måste säkerställas innan ett beslut om Bromma kan fattas.

– Norra Sveriges geografiska avstånd till Stockholm behöver minimeras tidsmässigt. Om Bromma läggs ned måste motsvarande flygkapacitet först ha säkerställts på Arlanda. Det finns en risk att det blir svårare för flygbolagen att få tillgång till attraktiva tider, så kallade slottider, vilket kan leda till att flygbolag av brist på lönsamhet väljer att inte trafikera en sträcka, säger Rickard Carstedt (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten.

Här kan du ta del av skrivelsen i sin helhet: Sju läns skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth Bromma.pdf

För Region Västerbotten Sju läns skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth Bromma.pdf


Rickard Carstedt (S)
Regionala utvecklingsnämndens ordförande 

För Region Västernorrland
Glenn Nordlund (S)
Regionstyrelsens ordförande

För Region Blekinge
Lennarth Förberg (M)
Regionstyrelsens ordförande 

För Region Halland
Mikaela Waltersson (M)
Regionstyrelsens ordförande 

För Region Skåne
Anna Jähnke (M)
Regionala utvecklingsnämndens ordförande

För Region Gotland
Eva Nypelius (C)
Regionstyrelsens ordförande 

För Region Kalmar län
Angelica Katsanidou (S)
Regionstyrelsens ordförande 

 

Information
Rickard Carstedt 
Ordförande, regionala utvecklingsnämnden
Region Västerbotten
070-242 10 94, richard.carstedt@regionvasterbotten.se

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till nyhetslistan