NYHETER 2020-10-15

Region Västerbotten med i regeringens elektrifieringskommission

Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör vid Region Västerbotten får en central roll när regeringen intensifierar elektrifieringen av transportsektorn för att snabbare nå klimatmålen och fasa ut fossila bränslen.

Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör vid Region Västerbotten

– Jag är stolt och glad över uppdraget att ingå i kommissionen och kommer att bidra i arbetet bland annat med perspektiv från den regionala nivåns roll och funktion, med tankar om hur viktig en trygg elförsörjning är för omställningen och med konkreta exempel på hur den nyindustrialisering som nu sker i Västerbotten bidrar till en omställning av transportsektorn och ett fossilfritt Sverige, säger Anna Pettersson. Det är viktigt och mycket positivt att arbetet med elektrifieringen av transportsektorn nu intensifieras. Sverige har goda möjligheter att ha en ledande position i omställningen till det fossilfria samhället, en omställning som är avgörande för vår hållbara tillväxt.

Transportsektorn står för nära en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige och nu föreslår regeringen ett antal kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen i en snabbare takt än hittills, för att i princip vara nere på noll 2045. 

En av åtgärderna är inrättandet av en elektrifieringskommission som leds av infrastrukturminister Tomas Eneroth, där Anna Pettersson ingår som en av 16 ledamöter. 

Kommissionen ska bland annat belysa finansieringsfrågor, möjliga affärsmodeller och hur el vid behov snabbt kan dras fram till elväg och laddinfrastruktur för snabbladdning. Kommissionen ska även undersöka hur elektrifiering via vätgasdrift kan medverka till en elektrifiering av transportsektorn och vilka effekter elektrifieringen av transportsektorn har på elförsörjningen. 

Ett kansli för elektrifieringskommissionen ska inrättas i Regeringskansliet. Kommissionens uppdrag sträcker sig fram till och med den 31 december 2022.

 

Ledamöter i elektrifieringskommissionen

1. Tomas Eneroth, infrastrukturminister (ordförande) 
2. Anna Pettersson, Utvecklingsdirektör Region Västerbotten 
3. Annika Viklund, VD Vattenfall Eldistribution 
4. Elvir Dzanic, VD Göteborgs hamn 
5. Fredrik Kämpfe, Branschchef flyg Transportföretagen 
6. Hans Kreisel, VD Nordion Energi 
7. Henrik Henriksson, VD och koncernchef Scania 
8. Jenny Larsson, VD ABB Power Grids Sweden och ordförande för Näringslivets transportråd 
9. Jesper Wigardt, direktör, Northvolt 
10. Jessica Sandström, produkt- och försäljningsdirektör, Volvo AB 
11. Johan Mörnstam, Europachef E.ON Energidistribution 
12. Johanna Lakso, VD Power Circle 
13. Linda Olofsson, föreståndare Swedish Electromobility Centre 
14. Niclas Mårtensson, VD Stena Line 
15. Roger Blom, VD Ernsts Express 
16. Ulrika Geeraedts, Utvecklingsdirektör, Region Skåne 

Tillbaka till nyhetslistan