Inköp Västerbotten

Inköp är en länsorganisation som består av avdelningarna inköpsanalys och upphandling, logistik samt miljösamordnare. Vi tillhandahåller en inköpsprocess med fokus på ständiga förbättringar för ökad kundnytta.

I uppdraget ingår det att optimera regionens inköpsprocess inom områdena förbrukningsmaterial, tjänster/utrustning, transporter, IT/telefoni och läkemedel.

Jobba hos oss på inköp Västerbotten

Kontakt

Postadress

Inköp Västerbotten
Köksvägen 11
901 89 Umeå

Mattias Norrman Verksamhetschef Inköp och Logistik Västerbotten
E-post
mattias.norrman@regionvasterbotten.se