Patientnämnden

Patientnämndens uppdrag är att främja kontakter mellan patienten och vården, enligt Lag om stöd vid klagomål mot hälso-och sjukvården (2017:372). I patientnämnden finns förtroendevalda politiker och tjänstemän.

Om du inte är nöjd med vården – 1177.se

Om du känner att du inte blivit bra bemött eller fått rätt vård kan du klaga och lämna synpunkter. På 1177.se kan du hitta kontaktuppgifter till patientnämnden och ta reda på hur du gör om du inte är nöjd med vården.

Så kan du lämna synpunkter på vården

Patientnämndens tjänstemän ska hjälpa till att förmedla patienters upplevelser, frågor och synpunkter till vården – utan att ta ställning. Patientnämndens tjänstemän kan ge dig information om dina möjligheter och försöka hjälpa dig att få de kontakter du behöver i sjukvården. Nämnden ska också låta ansvariga för vården få veta vilka iakttagelser och avvikelser som är av betydelse för patienternas trygghet och säkerhet. Dina synpunkter eller klagomål kan alltså komma även andra tillgodo. 

Den som tvångsvårdas inom psykiatrin eller tvångsisoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson, en medmänniska som kan vara till god hjälp i en svår situation. Det är patientnämnden som rekryterar och utser stödpersoner.

Stödperson vid tvångsvård på 1177.se

Patientnämndsverksamhet i kommunerna

Kommunerna bedriver hälso- och sjukvård och allmän omvårdnad i hemsjukvård, service och gruppboenden. Även för denna verksamhet ska det finnas patientnämnder med uppgift att stödja patienter eller boende. Alla kommuner i länet har avtal till regionens patientnämnd att sköta den här verksamheten för kommunens räkning.

Kontakt

Peter Sjöstedt Kanslischef
E-post
peter.sjostedt@regionvasterbotten.se