Primärvårdens länsuppdrag

Primärvården i Region Västerbotten driver även länsövergripande verksamheter.

Primärvårdens länsuppdrag

Verksamhetschef: Helena Jönsson

Ungdomshälsan, ungdomsmottagningarna i Umeå och Skellefteå

Avdelningschef: Cathrine Meier
cathrine.meier@regionvasterbotten.se

Alkohol- och drogmottagningen

Avdelningschef: Yvonne Lundqvist
yvonne.lundqvist@regionvasterbotten.se

Centrum mot våld

Avdelningschef: Yvonne Lundqvist
yvonne.lundqvist@regionvasterbotten.se

Diabetes- och inkontinenssamordnarna

Avdelningschef: Yvonne Lundqvist
yvonne.lundqvist@regionvasterbotten.se

Försäkringsmedicinska utredningar

Avdelningschef: Yvonne Lundqvist
yvonne.lundqvist@regionvasterbotten.se

Kompetenscentrum för mödra- och barnhälsovård

Avdelningschef: Yvonne Lundqvist
yvonne.lundqvist@regionvasterbotten.se

Primärvårdsdietisterna

Avdelningschef: Yvonne Lundqvist
yvonne.lundqvist@regionvasterbotten.se

1177 Vårdguiden på telefon

Verksamhetschef: Karina Salomonsson 
Avdelningschef: Ola Boström
ola.bostrom@regionvasterbotten.se