Regional utveckling

Regional utvecklingsförvaltning ansvarar för den regionala utvecklingen i länet.