Regional utveckling

Regional utvecklingsförvaltning ansvarar för den regionala utvecklingen i länet.

Anna Petterson Regional utvecklingsdirektör
E-post
anna.pettersson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-397 68 84