Stab regional utveckling

Rachel Nygren Stabschef regional utvecklingsförvaltning
E-post
rachel.nygren@regionvasterbotten.se
Mobil
070-384 57 12
Helene Idahl Chefsassistent, registrator
E-post
helene.idahl@regionvasterbotten.se
Mobil
070-280 57 12
Gunnar Hjelt Registrator
E-post
gunnar.hjelt@regionvasterbotten.se
Telefon
090-16 57 59
Mobil
070-461 57 67
Katrine Andersson Nämndsekreterare, utredare
E-post
katrine.k.andersson@regionvasterbotten.se
Mobil
070- 283 57 45
Mona-Lisa Fjellström Nämndsekreterare, utredare
E-post
mona-lisa.fjellstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-656 37 38
Emma Nord Nämndsekreterare, utredare
E-post
emma.c.nord@regionvasterbotten.se
Mobil
070 - 657 57 56
Åsa Jakobsson HR administratör
E-post
asa.jakobsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-857 57 80
Ingela Olofsson HR strateg
E-post
ingela.olofsson@regionvasterbotten.se
Mobil
076-788 57 18
Johnny Lundström IT-Koordinator, Dataskyddsombud (DPO)
E-post
johnny.lundstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070 – 616 57 05
Frida Westerlund Koordinator
E-post
frida.westerlund@regionvasterbotten.se
Mobil
070-291 57 53
Barbro Granberg Controller
E-post
barbro.granberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-258 57 01
Lena Nordling Ekonomiansvarig
E-post
lena.nordling@regionvasterbotten.se
Mobil
070-588 37 05
Arja Tamminen Projektekonom
E-post
arja.tamminen@regionvasterbotten.se
Fax
070-532 44 80
Malin Gavelin Projektcontroller
E-post
malin.gavelin@regionvasterbotten.se
Telefon
070-570 04 29
Anneli Jonsson Lagergren Ekonomiassistent
E-post
anneli.jonsson.lagergren@regionvasterbotten.se
Mobil
070 – 570 57 29
Mattias Brandé Assistent
E-post
mattias.brande@regionvasterbotten.se
Mobil
070-680 57 40