Stab regional utveckling

Rachel Nygren Stabschef regional utvecklingsförvaltning
E-post
rachel.nygren@regionvasterbotten.se
Mobil
070-384 57 12
Helene Idahl Chefsassistent, registrator
E-post
helene.idahl@regionvasterbotten.se
Mobil
070-280 57 12
Gunnar Hjelt Registrator
E-post
gunnar.hjelt@regionvasterbotten.se
Telefon
090-16 57 59
Mobil
070-461 57 67
Frida Hald Nämndsekreterare, utredare
E-post
frida.hald@regionvasterbotten.se
Mobil
070-657 57 56
Mona-Lisa Fjellström Nämndsekreterare, utredare
E-post
mona-lisa.fjellstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-656 37 38
Åsa Jakobsson HR administratör
E-post
asa.jakobsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-857 57 80
Ingela Olofsson HR strateg
E-post
ingela.olofsson@regionvasterbotten.se
Mobil
076-788 57 18
Johnny Lundström IT-koordinator
E-post
johnny.lundstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070 – 616 57 05
Mats Sundqvist Koordinator
E-post
mats.sundqvist@regionvasterbotten.se
Mobil
070-318 11 03
Barbro Granberg Controller
E-post
barbro.granberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-258 57 01
Lena Nordling Ekonomiansvarig
E-post
lena.nordling@regionvasterbotten.se
Mobil
070-588 37 05
Arja Tamminen Projektekonom
E-post
arja.tamminen@regionvasterbotten.se
Fax
070-532 44 80
Malin Gavelin Ekonomiassistent
E-post
malin.gavelin@regionvasterbotten.se
Telefon
070-570 04 29
Ida Karlsson Ekonomiassistent
E-post
ida.karlsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070 – 570 57 29
Michael Englund IT-handledare
E-post
michael.englund@regionvasterbotten.se
Mobil
070-610 57 57
Mattias Brandé Assistent
E-post
mattias.brande@regionvasterbotten.se
Mobil
070-680 57 40