Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin ska förebygga, utreda, bedöma och bidra till att åtgärda ohälsa som har samband med arbete och omgivningsmiljö.

Arbets- och miljömedicin på 1177.se

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till arbets- och miljömedicin?

Arbets- och miljömedicin på 1177.se

Vid arbets- och miljömedicin utreds patienter där man misstänker att ohälsan är relaterad till arbetet eller miljön. Vi bedriver även regionverksamhet, utvecklings- och forskningsarbete samt genomför utbildningsinsatser. Alla arbetsområden är viktiga för att identifiera och förstå arbets- och miljöproblem. I vårt förebyggande arbete sprider vi kunskap om olika arbetsmiljöer och ger råd om hur dessa kan förbättras.

Kunskapsförmedling till olika aktörer i samhället sker bland annat genom

  • Information till personal inom företagshälsovården.
  • Kontakt med arbetsmarknadens parter samt politiker.
  • Arbetsmiljöinformation till personal inom skolan.
  • Information till olika intressegrupper.

Kontakta oss

Använd formuläret för att ställa en fråga till oss

Om du är patient – kontakta oss via 1177

Ytterligare beskrivning av uppdragen inom arbetsmedicin och miljömedicin

 

Postadress och telefon
Arbets- och miljömedicin
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå
Telefon: 090-785 93 56

E-post
För ärenden som inte rör patienter
E-post: amm@regionvasterbotten.se

Kunskapscentrum för norra regionen

Film om arbets- och miljömedicin norr.

Film om vårt miljömedicinska uppdrag.

Vi har uppdrag som rör hela norra sjukvårdsregionen inom både arbetsmedicin och miljömedicin, vilka finansieras av regionerna i Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten och Jämtland Härjedalen.

Nalika Tjärnberg Avdelningschef
E-post
nalika.tjarnberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-245 43 16
Verksamhetschef Annika Nordin-Johansson
E-post
annika.nordin.johansson@regionvasterbotten.se
Telefon
070-290 63 08