Bild- och funktionsmedicin

Bild- och funktionsmedicin Västerbotten är samlingsnamnet för länskliniken som består av röntgen-, mammografi- och nuklearverksamheterna i Lycksele, Skellefteå och Umeå samt ett antal hälsocentraler i södra Lappland.

Kontaktuppgifter på 1177.se

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till en röntgenmottagning i Västerbotten?

Bild- och funktionsmedicin på 1177.se

Jobba hos oss på Bild- och funktionsmedicin

Umeå

Röntgenavdelningen vid Norrlands universitetssjukhus hjälper invånarna i Umeå och länet samt regionens specialist- och öppenvård. Vi erbjuder undersökning och behandling med högkvalitativ modern medicinsk teknologi. Vi bedriver även forskning och utveckling samt deltar i utbildning av blivande läkare, röntgensjuksköterskor och medicinska administratörer.

Förutom röntgenavdelningen finns även mammografienheten och nuklearmedicinska avdelningen på Norrlands universitetssjukhus.

Nuklearmedicinsektionen inom Region Västerbotten hjälper invånarna i hela länet samt utför PETCT för hela regionen. Här utförs diagnostiska undersökningar av olika organs funktion och anatomi. Radioaktiva spårämnen används för att avbilda önskade organ eller vävnad. Bildtagningen utförs med gammakamera, SPECT/CT eller PET-kamera, PET/CT. Här ges även behandlingar med radioaktiva läkemedel.

Skellefteå 

Röntgenavdelningen vid Skellefteå sjukhus hjälper invånarna i Skellefteå och länet samt regionens specialist- och öppenvård. Vi erbjuder undersökning och behandling med högkvalitativ modern medicinsk teknologi.

Lycksele

Röntgenavdelningen vid Lycksele lasarett hjälper invånarna i Lycksele och länet samt regionens specialist- och öppenvård. Vi erbjuder undersökning och behandling med högkvalitativ modern medicinsk teknologi. förs med gammakamera, SPECT/CT eller PET-kamera, PET/CT. Här ges även behandlingar med radioaktiva läkemedel.

Kontakta oss

Postadress
Bild- och funktionsmedicin Västerbotten
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Umeå

Postadress
Bild- och funktionsmedicin Västerbotten
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå 

Telefon, fax och e-post
Telefon: 090-785 16 00
Fax: 090-12 00 32
E-post: radiologi@regionvasterbotten.se

Skellefteå

Postadress
Bild-och funktionsmedicin, Västerbotten
Röntgenavdelningen
Skellefteå lasarett
931 86 Skellefteå

Telefon, fax och e-post
Telefon: 0910-77 16 02
Fax: 0910-77 16 29
E-post: radiologi.skelleftea@regionvasterbotten.se

Lycksele

Postadress
Radiologi Västerbotten
Lycksele lasarett
921 82 Lycksele

Telefon
Telefon: 0950-390 00 (växel)
Telefonnumret används vid förfrågan, om/avbokningar av tider eller annan information.

Anna Sundén Verksamhetschef
Telefon
090-785 16 00
Jessica Strömqvist Avdelningschef arytmienheten
E-post
jessica.stromqvist@regionvasterbotten.se
Telefon
072-588 82 34
Gunnela Örnberg Biträdande verksamhetschef, Skellefteå
Telefon
070-249 26 85
Annika Öhman Medicinskt ansvarig, Skellefteå
Telefon
0910-77 16 10
Carina Strand Avdelningschef Lycksele
E-post
carina.strand.larsson@regionvasterbotten.se
Telefon
0950-392 33