Geriatriskt centrum Umeå

Geriatriskt centrum är en specialistklinik för patienter med behov av geriatrisk vård och rehabilitering.

Geriatriskt centrum på 1177.se

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till Geriatriskt centrum Umeå?

Geriatriskt centrum på 1177.se

Geriatriskt centrum gör bedömningar av den äldre patientens medicinska, fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga vid sjukdom samt aktivitetsförmåga. Det utförs av team där flera professioner ingår, så kallat Comprehensive Geriatric Assesment (CGA). Diagnostik, behandling och rehabilitering bedrivs i sluten- och öppenvård med patientens individuella behov i fokus.

Geriatriskt centrum har ansvar för demensprocessen i Västerbottens län, och har även tillsammans med Umeå universitet ett länsuppdrag inom det geriatriska kompetensområdet för undervisning, handledning, konsultationer, kunskapsutbyten samt forskning och utveckling. 

Även ME-mottagning Västerbotten och Livsmedicin hör till organisationen.

Målgrupp

  • Patienter 65 år och äldre med många olika sjukdomar som interagerar, så kallad multisjuklighet, i kombination med åldrandets konsekvenser med behov av specialiserad vård, utredning, behandling och rehabilitering.
  • Patienter oavsett ålder vid misstanke om kognitiv sjukdom med behov av specialiserad utredning/behandling/rehabilitering.
  • Patienter oavsett ålder för konsultation, utredning, behandling och rehabilitering vid svåra beteendemässiga och psykiska symtom på grund av demenssjukdom så kallad BPSD.
  • Postmenopausala kvinnor, och män i motsvarande ålder, för specialiserad utredning och behandling av osteoporos.
  • Patienter som utreds för ME/CFS.

Medarbetare

Vid kliniken arbetar cirka 200 personer i professionerna arbetsterapeut, avdelningschef, biträdande avdelningschef, chefsassistent, dietist, kurator, läkare, medicinsk sekreterare, processledare, professor, psykolog, sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska, sjukvårdsbiträde, undersköterska, verksamhetschef och verksamhetsutvecklare.

Kontakta oss

Postadress
Geriatriskt centrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

E-post
För ärenden som inte rör patienter
geriatrisktcentrum.umea@regionvasterbotten.se

 

Gabriella Eikelboom Verksamhetschef
E-post
gabriella.skantz.eikelboom@regionvasterbotten.se