ME-mottagning Västerbotten

ME-mottagningen utreder patienter med misstänkt ME/CFS. Vi är en specialiserad öppenvårdsmottagning på primärvårdsnivå.

ME-mottagningen är tillfälligt stängd på grund av personalbrist. De remisser som redan kommit in behåller sin köplats men inga nya tas emot. Det gäller remisser både från vårdgivare och egen vårdbegäran. 

Information om att remittera till ME-mottagningen

ME-mottagningens uppdrag är att utreda och fastställa, eller utesluta, diagnosen ME/CFS hos patienter, i samarbete med primärvården. Om en diagnos ställs får patienten individuella råd om fortsatt behandling. Vi bedriver även forskning i nära samarbete med Umeå universitet.

ME/CFS står för myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome. Det är en neurologisk sjukdom och kallades tidigare kroniskt trötthetssyndrom. ME påverkar aktivitets- och funktionsförmågan och kan ge svåra funktionsnedsättningar.

Mottagningen finns vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Den öppnades i november 2021 och byggs upp successivt under 2021–2022. Här kommer en mångfald av kompetenser att arbeta, till exempel arbetsterapeut, dietist, kurator, läkare, psykolog, sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska och medicinsk sekreterare.

Mottagningsverksamheten bedrivs i samarbete med primärvården för att vården för den som insjuknat i ME/CFS ska vara trygg och tydlig. Gemensamma riktlinjer för handläggning och rutiner för hur patienter ska få utredning, stöd och behandling tas fram. Både före och efter utredning vid ME-mottagning är primärvården den primära vårdgivaren med ansvar för fortsatt behandling, eventuell ytterligare remittering och sjukskrivning.

Information om ME/CFS

Kontakt

Postadress

ME-mottagningen, Geriatriskt centrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

E-post

ME.mottagning@regionvasterbotten.se

Tänk på att du inte får skicka information som omfattas av sekretess, till exempel patientuppgifter, med e-post som inte är krypterad.

Gabriella Eikelboom Verksamhetschef
E-post
gabriella.skantz.eikelboom@regionvasterbotten.se