Habiliteringscentrum

Habiliteringscentrum har särskild kompetens när det gäller funktionsnedsättning och funktionshinder. Centrumet erbjuder råd och stöd samt habilitering och rehabilitering till barn, ungdomar och vuxna.

Habiliteringscentrum på 1177 Vårdguiden

Här hittar du kontaktuppgifter till habilitering för vuxna och habilitering för barn och ungdomar.

Habilitering för vuxna på 1177.se Habilitering för barn och ungdomar på 1177.se

I Habiliteringscentrum ingår barn- och ungdomshabilitering, hörselrehabilitering, synrehabilitering samt vuxenhabilitering råd och stöd.

Habiliteringscentrum arbetar med

  • Habilitering samt rådgivning och annat personligt stöd för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, autism, rörelsehinder eller andra svåra funktionshinder.
  • Habilitering och rehabilitering för barn ungdomar och vuxna som har hörselnedsättning, ljudöverkänslighet, tinnitusbesvär eller kombinerad syn- och hörselnedsättning. 
  • Habilitering och rehabilitering för barn, ungdomar och vuxna som har nedsatt syn, saknar synförmåga eller har en kombinerad syn- och hörselnedsättning. 
  • Habilitering samt rådgivning och annat personligt stöd för vuxna som har en funktionsnedsättning som ger stora och omfattande konsekvenser i vardagen.

Utvecklingsresurser

Habiliteringscentrums utvecklingsresurser arbetar med processledning, förbättringsarbete, kunskapsstyrning, prioriteringar, FoU-frågor och LSS-beslut. Kontaktuppgifter till utvecklingsstrateg och verksamhetsutvecklare finns längst ner på denna sida.

Kontakta oss

Gunilla N Larsson Verksamhetschef
E-post
gunilla.n.larsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 71 30
Anna-Karin Öhman Utvecklingsstrateg
E-post
annakarin.ohman@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 71 41
Mobil
070-315 71 41
Agneta Nilsson Verksamhetsutvecklare
E-post
agneta.nilsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 74 43
Maria Björklund Verksamhetsutvecklare digitala tjänster
E-post
maria.bjorklund@regionvasterbotten.se
Mobil
070-267 74 01