Hörselrehabilitering

Hörselrehabiliteringen i Västerbotten finns till för barn, ungdomar och vuxna som upplever att deras möjligheter till delaktighet och samspel med omgivningen minskar till följd av en varaktig hörselnedsättning, hörsel- och synnedsättning, dövhet eller dövblindhet, ljudöverkänslighet eller tinnitusbesvär.

Hörselrehabiltering på 1177.se

Söker du som patient eller anhörig kontaktuppgifter till hörselrehabiliteringen i Skellefteå eller Umeå?

Hörselrehabilitering på 1177.se

Hörselrehabiliteringen kartlägger vilka behov som finns tillsammans med personen i fråga. Vårt stöd kan vara att ge mer kunskap om funktionsnedsättningen, vissa hjälpmedel, stödsamtal, krisbearbetning och strategier för att klara vardagen. Personen kan också få information om ekonomiska rättigheter, samhällets stöd och service och brukarorganisationer. Även anhöriga kan få stöd. Verksamheten samverkar med till exempel kommunens olika verksamheter vid behov.

För personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning ges stödet i ett team som är gemensamt med synrehabiliteringen.

De insatser som Hörselrehabiliteringen tillhandahåller ges i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kontakta oss

E-post
För ärenden som inte rör patienter
horselrehabilitering@regionvasterbotten.se

Marie Omgren Avdelningschef för hörselrehabiliteringen i länet
E-post
marie.omgren@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 71 40