Synrehabilitering

Synrehabiliteringen i Västerbotten finns till för barn, ungdomar och vuxna som har nedsatt syn eller saknar synförmåga. För personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning ges stödet i ett team som är gemensamt med synrehabiliteringen.

Synrehabilitering på 1177.se

Söker du som patient eller anhörig kontaktuppgifter till synrehabiliteringen i Lycksele, Skellefteå eller Umeå?

Synrehabilitering på 1177.se

Synrehabiliteringen kartlägger vilka behov som finns tillsammans med personen i fråga. Synrehabiliteringens stöd kan vara att ge mer kunskap om funktionsnedsättningen, hjälpmedel, stödsamtal, krisbearbetning och strategier för att klara vardagen. Personen kan också få information om ekonomiska rättigheter, samhällets stöd och service och brukarorganisationer. Även anhöriga kan få stöd. Verksamheten samverkar med till exempel kommunens olika verksamheter vid behov.

De insatser som Synrehabiliteringen tillhandahåller ges i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

De insatser som synrehabiliteringen tillhandahåller ges i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kontakta oss

E-post
För ärenden som inte rör patienter
synrehabilitering@regionvasterbotten.se

Tina Lundvik Avdelningschef, synrehabiliteringen i Västerbotten
E-post
tina.lundvik@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 74 83