Tolkcentral

Tolkcentralen i Västerbotten erbjuder kostnadsfri vardagstolkning till döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.

Tolkcentralen på 1177.se

Vill du kontakta Tolkcentralen för att beställa tolk?

Tolkcentral på 1177.se

På Tolkcentralen arbetar samordnare, tolksamordnare, teckenspråks- och dövblindtolkar, skriv- och TSS-tolkar samt avdelningschef.

Jobba hos oss på Tolkcentralen

Kontakta oss

Postadress
Mariehemsvägen 10, 906 54 Umeå

E-post
För ärenden som inte rör patienter
tolkcentralen@regionvasterbotten.se

Malin Esko Avdelningschef
E-post
malin.esko@regionvasterbotten.se