Hjärtcentrum Umeå

Hjärtcentrum bedriver högspecialiserad hjärtsjukvård avseende diagnostik och behandling för patienter från hela norra regionen, samt förebyggande vård och sekundärprevention.

Hjärtcentrum på 1177 Vårdguiden

Här hittar du kontaktuppgifter till alla enheter på Hjärtcentrum.

Hjärtcentrum på 1177.se

Hjärtcentrums vision är att erbjuda hjärtpatienter bästa möjliga vård, från utredning till uppföljning, med god tillgänglighet, respektfullt bemötande och delaktighet. Vårt arbetssätt bygger på teamarbete och multidisciplinärt samarbete. Inom Hjärtcentrum ryms de medicinska specialiteterna:

  • Thoraxkirurgi
  • Thoraxanestesi och intensivvård
  • Kardiologi
  • Klinisk fysiologi
  • Arytmi
  • Kranskärlsröntgen/PCI

De högspecialiserade invasiva ingreppen och thoraxoperationerna utförs av specialister med stor erfarenhet. Hjärtcentrums vård monitoreras kontinuerligt genom noggrann datainsamling för att mäta kvalitet och olika aspekter på patientsäkerhet. Hjärtcentrum bedriver även omfattande forskning och utbildning och har ett brett internationellt kontaktnät.

Jobba hos oss på Hjärtcentrum i Umeå

Hjärtcentrum har en drivande roll för Centrum för kardiovaskulär genetik, CKG.

Profilområdet Kardiovaskulär genetik

Kontakta oss 

Postadress

Hjärtcentrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Telefon: 090-785 36 10 (chefssekreterare Eva Jonasson) Fax: 090-12 15 09

E-post för administrativa ärenden hjartcentrum.umea@regionvasterbotten.se

Ledning

Verksamhetschef: Magnus Hedström
Telefon: 090-785 36 00

Biträdande verksamhetschef: Carina Bäckman
Telefon: 090-785 23 82

Stab

Verksamhetsutvecklare: Karin Olsson
Telefon: 090-785 36 06

Chefssekreterare: Eva Jonasson
Telefon: 090-785 36 10

Personalspecialist: Elin Gustavsson
Telefon: 090-785 37 34

Vårdutvecklare: Janne Hentschel
Telefon: 090-785 36 60

Administratör: Stina Jacobsson
Telefon: 090-785 38 51

LSA, Crosshandledare: Eva Mäkitalo
Telefon: 090-785 36 25

Kardiologi

Medicinsk chef: Per Ottander
Telefon: 090-785 36 87

Avdelningschef: Gabriella Karlsson
Telefon: 090-785 36 54

Biträdande avdelningschef: Carl-Magnus Renström
Telefon: 090-785 36 68

 

Klinisk fysiologi med arytmienhet

Medicinsk chef: Johan Ljungberg
Telefon: 090-785 69 66

Arytmienhet, medicinsk chef: Folke Rönn
Telefon: 090-785 29 64

Tf avdelningschef Sara Chennoufi   
Telefon: 090-785 35 09

Biträdande Tf avdelningschef: Niklas Wallenius
Telefon:090-785 90 87

Hjärt-kärlmottagning inklusive sjukgymnastik

Avdelningschef: Marie Lidgren
Telefon: 090-785 36 05

Thoraxanestesi och intensivvård

Medicinsk chef: Fredrik Nyström
Telefon: 090-785 36 87

Avdelningschef THIVA: Maria Sjöberg
Telefon: 090-785 36 03

Biträdande avdelningschef THIVA: vakant

Thoraxkirurgi- och operation

Medicinsk chef: Fredrik Holmner
Telefon: 090-786 46 27

Avdelningschef, thorax-operation och anestesi: Lena Lindholm
Telefon: 090-785 36 14

Avdelningschef, thorax vårdavdelning: Maria Sjöberg
Telefon: 090-785 36 02

Thoraxradiologi

Medicinsk chef: Johan Nilsson 
Telefon: 090-785 69 32

Biträdande avdelningschef: Carl-Magnus Renström
Telefon: 090-785 36 68