Infektionsklinik Umeå

På infektionskliniken vid Norrlands universitetssjukhus har vi specialistkompetens för att förebygga infektioner och utreda och behandla misstänkt eller säkerställd infektion.

Söker du vård?

Här hittar du kontaktuppgifter till infektionskliniken i Umeå

Infektionsklinik Umeå på 1177.se

Vi arbetar också med att förebygga utveckling av resistens mot olika läkemedel och isolerar vid behov smittsamma patienter för att förhindra smittspridning.

På kliniken bedriver vi också undervisning och forskning.

Kontakta infektionskliniken i Umeå

Är du patient eller anhörig? Välkommen att kontakta oss via e-tjänster eller telefonnummer som du hittar på 1177 Vårdguidens webbplats.

Övriga ärenden:

infektionsklinik.umea@regionvasterbotten.se

Postadress
Infektionskliniken
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Helena Lindmark Verksamhetschef
E-post
helena.lindmark@regionvasterbotten.se
Helena Lindmark Medicinsk chef