Medicincentrum Umeå

Medicincentrum vid Norrlands universitetssjukhus ansvarar för specialiserad vård inom akutmedicin, allergimedicin, hormonsjukdomar, lungmedicin, mage-tarmmedicin, levermedicin och njurmedicin. Vi erbjuder också patienter från hela landet specialiserad vård vid familjär amyloidos med polyneuropati, FAP.

Medicincentrum på 1177 Vårdguiden

Är du patient och söker kontaktuppgifter till någon mottagning inom Medicincentrum Umeå?

Hitta vård på 1177.se

Kliniken består av fem sektioner:

  • endokrinologi
  • gastroenterologi inklusive amyloidoscentrum
  • lungmedicin
  • njurmedicin
  • angiologi/sekundärprevention/akutmedicin

Förutom öppenvård och slutenvård har kliniken också en dagvårdsenhet.

På kliniken sker en stor mängd klinisk forskning inom flera olika områden. Bland annat ansvarar kliniken för Monica-studiens sekretariat.

Kontakta Medicincentrum

Postadress

Medicincentrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå 

E-post för administrativa ärenden, ej patientuppgifter:

medicinkliniken.umeasjukvard@regionvasterbotten.se

Ledning

Verksamhetschef

Cecilia Fall
cecilia.mattsson@regionvasterbotten.se
090-785 84 02

Biträdande verksamhetschef

Annica Lind
annica.lind@regionvasterbotten.se
090-785 84 20

Chefsassistent

Jenny Söderlund
jenny.soderlund@regionvasterbotten.se
090-785 24 00

HR-partner

Gabriella Berlouis
gabriella.berlouis@regionvasterbotten.se  
070-686 23 90

Controller

Anne Marie Sandberg
annemarie.sandberg@regionvasterbotten.se 
070-461 10 29

Cecilia Fall Verksamhetschef Medicincentrum Umeå
E-post
cecilia.mattsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 84 02