Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå

Medicinsk och geriatrisk klinik erbjuder specialiserad vård inom allmän internmedicin och ett antal specialdiagnoser. Inom kliniken finns mottagningar för medicin, geriatrik och dialys.

Medicinsk och geriatrisk klinik på 1177 Vårdguiden

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till Medicinsk och geriatrisk klinik?

Medicinsk och geriatrisk klinik på 1177.se

Medicinsk och geriatrisk klinik har 76 vårdplatser som är fördelade på fem vårdavdelningar. Avdelningarna har olika inriktningar för specialdiagnoser men också allmän internmedicin. Huvuddelen av inläggningarna är akuta och sker via akutmottagningen.

Öppenvårdsverksamheten består av medicin-, geriatrik- och dialysmottagningarna. Inom medicinmottagningen finns också dagvårdsverksamhet samt fysiologiskt laboratorium.

Till kliniken hör också en forskningsenhet vilket är unikt för ett länsdelslasarett.

Kontakta oss

Postadress
Medicinsk och geriatrisk klinik
Skellefteå lasarett
931 86 Skellefteå

E-post
För ärenden som inte rör patienter
medgerklinik.skelleftea.medicinmottagning@regionvasterbotten.se

Elisabeth Zackrisson Verksamhetschef
E-post
elisabeth.zackrisson@regionvasterbotten.se
Telefon
0910 – 77 11 18
Mobil
072-737 11 18
Olof Hasslow Medicinskt ledningsansvarig
E-post
olof.hasslow@regionvasterbotten.se
Telefon
0910 – 77 15 72