Psykiatrisk klinik Skellefteå

På psykiatriska kliniken i Skellefteå behandlar vi personer som är över 18 år och har psykisk ohälsa och beroendeproblematik som kräver specialistkompetens.

Psykiatriska kliniken i Skellefteå på 1177 Vårdguiden

Är du patient eller närstående och vill kontakta oss? Då ska du gå vidare till 1177 Vårdguidens webbplats.

Psykiatriska kliniken i Skellefteå på 1177.se

Kontakta oss

Psykiatriska kliniken
Skellefteå lasarett
Klockarbergsvägen 20
931 86 Skellefteå

För ärenden som inte rör patienter:
psykiatri.skelleftea@regionvasterbotten.se

 

Fredrik Renberg Verksamhetschef
E-post
fredrik.renberg@regionvasterbotten.se
Marja Ojala Chefsöverläkare
E-post
marja.ojala@regionvasterbotten.se
Telefon
0910 - 77 19 69
Anna Fällman Vårdutvecklare, sektionsledare stab och ledning
E-post
anna.fallman@regionvasterbotten.se
Kjell Ivarsson Avdelningschef mottagning 1
E-post
kjell.ivarsson@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 19 71
Johan Lindmark Avdelningschef mottagning 2
E-post
johan.lindmark@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 19 61
Olov Öhman Avdelningschef mottagning 3
E-post
olov.ohman@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 17 60
Jonny Holmqvist Avdelningschef mottagning för unga vuxna
E-post
jonny.holmkvist@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 12 48
Elisabeth Hedlund Avdelningschef jour- och bedömningsenheten
E-post
elisabeth.hedlund@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 17 33
Katarina Gustavsson Avdelningschef beroendemottagningen
E-post
katarina.gustavsson@regionvasterbotten.se
Oskar Nyström Avdelningschef psykiatrisk vårdavdelning 1
E-post
oskar.nystrom@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 46 18
Camilla Holmgren Avdelningschef psykiatrisk vårdavdelning 2
Telefon
0910-77 19 63
Lars Hellgren Avdelningschef beroendeavdelningen, psykiatriska kliniken Skellefteå
E-post
lars.hellgren@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 19 31