Psykiatrisk klinik Skellefteå

På psykiatriska kliniken i Skellefteå behandlar vi personer som är över 18 år och har psykisk ohälsa och beroendeproblematik som kräver specialistkompetens.

Psykiatriska kliniken i Skellefteå på 1177 Vårdguiden

Är du patient eller närstående och vill kontakta oss? Då ska du gå vidare till 1177 Vårdguidens webbplats.

Psykiatriska kliniken i Skellefteå på 1177.se

Kontakta oss

Psykiatriska kliniken
Skellefteå lasarett
Klockarbergsvägen 20
931 86 Skellefteå

För ärenden som inte rör patienter:
psykiatri.skelleftea@regionvasterbotten.se

 

Fredrik Renberg Verksamhetschef
E-post
fredrik.renberg@regionvasterbotten.se
Marja Ojala Chefsöverläkare
E-post
marja.ojala@regionvasterbotten.se
Telefon
0910 - 77 19 69
Jan Sundström Verksamhetsutvecklare
E-post
jan.sundstrom@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 19 98
Heljä Pihkala Medicinskt ansvarig Skellefteå
E-post
helja.pihkala@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 19 55
Jeanette Sundström Avdelningschef medicinsk administration
E-post
jeanette.sundstrom@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 19 92
Kjell Ivarsson Avdelningschef mottagning 1, psykiatriska kliniken Skellefteå
E-post
kjell.ivarsson@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 19 71
Johan Lindmark Avdelningschef mottagning 2, psykiatriska kliniken Skellefteå
E-post
johan.lindmark@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 19 61
Olov Öhman Avdelningschef mottagning 3, psykiatriska kliniken Skellefteå
E-post
olov.ohman@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 17 60
Anna Fällman Avdelningschef mottagning för unga vuxna, psykiatriska kliniken Skellefteå
E-post
anna.fallman@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 12 48
Elisabeth Hedlund Avdelningschef jour- och bedömningsenheten, psykiatriska kliniken Skellefteå
E-post
elisabeth.hedlund@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 17 33
Cecilia Högdahl Avdelningschef beroendemottagningen, psykiatriska kliniken Skellefteå
E-post
cecilia.hogdahl@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 05 34
Krister Burström Samordnare gästhuset, psykiatriska kliniken Skellefteå
E-post
krister.burstrom@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 49 61
Karin Berglund Avdelningschef psykiatrisk vårdavdelning 1, psykiatriska kliniken Skellefteå
E-post
karin.berglund@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 46 18
Camilla Holmgren Avdelningschef psykiatrisk vårdavdelning 2, psykiatriska kliniken Skellefteå
Telefon
0910-77 19 63
Lars Hellgren Avdelningschef beroendeavdelningen, psykiatriska kliniken Skellefteå
E-post
lars.hellgren@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 19 31