Psykiatrisk klinik Södra Lappland

På psykiatriska kliniken i södra Lappland behandlar vi personer som är över 18 år och har psykisk ohälsa som påverkar funktionsnivån och kräver specialistkompetens.

Kontaktuppgifter på 1177.se

På 1177.se hittar du som patient eller närstående kontaktuppgifter till våra mottagningar.

Psykiatrimottagning Södra Lappland

All behandling är individuellt utformad och ser därför olika ut. Vi träffar enskilda, par och familjer i vår verksamhet, både här och i hemmiljö. Vi erbjuder behandling utifrån individens behov. Behandlingen kan bestå av samtal, utredningar, farmakologisk behandling eller andra överenskomna insatser.

Psykiatrisk klinik Södra Lappland
Lycksele lasarett
921 82 Lycksele

Grete Vesteraas Verksamhetschef
E-post
grete.vesteraas@regionvasterbotten.se
Emma Granström Avdelningschef
E-post
emma.granstrom@regionvasterbotten.se
Annika Genberg Avdelningschef
E-post
annika.genberg@regionvasterbotten.se