Psykiatrisk klinik Umeå

Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare.

Psykiatrisk klinik Umeå på 1177.se

Är du patient och söker kontaktuppgifter eller besöksadress till en mottagning eller vårdavdelning på psykiatriska kliniken?

Psykiatrisk klinik på 1177.se

Kontakta oss

Postadress
Psykiatrisk klinik
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

E-post
För ärenden som inte rör patienter
psykiatri.umea@regionvasterbotten.se

Sara Oscarsson Hannuksela Verksamhetschef
E-post
sara.oscarsson.hannuksela@regionvasterbotten.se
Mobil
090-785 46 02
Marina Uppenberg Biträdande verksamhetschef
E-post
marina.uppenberg@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 01 96