Ekonomistab

Ekonomistaben ger stöd till ledning och verksamhet i ekonomi- och styrningsfrågor. Vi utvecklar och förvaltar ekonomiprocesser och skapar förutsättningar för ledning i hela regionen att styra sin verksamhet.

Ekonomidirektör

Peter Rönnholm
Telefon: 090–785 70 80, 073–040 66 06
peter.ronnholm@regionvasterbotten.se

Kerstin Davis
Chefsassistent
Telefon: 090–785 70 75, 070–215 91 04 
kerstin.davis@regionvasterbotten.se

Budgetchef

Anna Sjöberg
Telefon: 073-045 45 60
anna.m.sjoberg@regionvasterbotten.se 

Finanschef

Christian Lundström Tjurhufvud
Telefon: 073-066 35 99
christian.lundstrom.tjurhufvud@regionvasterbotten.se

Redovisningschef 

Lena Einarsson
Telefon: 073–087 18 80
lena.einarsson@regionvasterbotten.se

Verksamhetsstöd

Ulla Edin, enhetschef
Telefon: 072–544 33 07
ulla.edin@regionvasterbotten.se

 

Adress

Region Västerbotten
Ekonomistab
901 89 Umeå

Besöksadress:
Köksvägen 11, Umeå