Ekonomistab

Ekonomistaben ger stöd till ledning och verksamhet i ekonomi- och styrningsfrågor. Vi utvecklar och förvaltar ekonomiprocesser och skapar förutsättningar för ledning i hela regionen att styra sin verksamhet.

Ekonomidirektör

Peter Rönnholm
Telefon: 090–785 70 80, 073–040 66 06
peter.ronnholm@regionvasterbotten.se

Kerstin Davis
Chefsassistent
Telefon: 090–785 70 75, 070–215 91 04 
kerstin.davis@regionvasterbotten.se

Chefscontroller

Magnus Håkansson
Telefon: 070-558 10 27
magnus.hakansson@regionvasterbotten.se

Redovisningschef 

Lena Einarsson
Telefon: 073–087 18 80
lena.einarsson@regionvasterbotten.se

Controllerstöd Hälso- och sjukvård

Ulla Edin, enhetschef
Telefon: 072–544 33 07
ulla.edin@regionvasterbotten.se

Controllerstöd Regional utveckling

Ulrica Qvist Vallmark, enhetschef
Telefon: 076-526 21 65
ulrica.qvist.vallmark@regionvasterbotten.se

Controllerstöd Regionstyrelsen

Toni Suhonen
Telefon: 070-646 32 87
toni.suhonen@regionvasterbotten.se

Adress

Region Västerbotten
Ekonomistab
901 89 Umeå

Besöksadress:
Köksvägen 11, Umeå