Ekonomistab

Ekonomistaben ger stöd till ledning och verksamhet i ekonomi- och styrningsfrågor. Vi utvecklar och förvaltar ekonomiprocesser och skapar förutsättningar för ledning i hela regionen att styra sin verksamhet.

Tillförordnad ekonomidirektör

Kristin Antonsson
Telefon: 090-785 70 65, 0910-77 18 18, 070-675 90 92
E-post: kristin.antonsson@regionvasterbotten.se 

Kerstin Davis
Chefsassistent
Telefon: 070-215 91 04
E-post: kerstin.davis@regionvasterbotten.se

Budgetchef

Kristin Antonsson
Telefon: 090-785 70 65, 0910-77 18 18, 070-675 90 92
E-post: kristin.antonsson@regionvasterbotten.se

Planering och uppföljning

Harriet Boström, enhetschef
Telefon: 090-785 20 28, 070-348 94 24
E-post: harriet.bostrom@regionvasterbotten.se

Redovisningschef 

Jenny Eklund
Telefon: 090-785 32 88, 070-635 32 88
E-post: jenny.b.eklund@regionvasterbotten.se

Verksamhetsstöd

Ulla Edin, enhetschef
Telefon: 072-544 33 07
E-post: ulla.edin@regionvasterbotten.se

 

Adress

Region Västerbotten
Ekonomistab
901 89 Umeå

Besöksadress:
Köksvägen 11, Umeå