HR-stab

HR-staben ansvarar för området Human Resourses, HR, frågor som rör personal och organisation.

I HR-staben ansvarar vi för stöd till ledning och verksamhet inom områdena lönepolitik, arbetsmiljö, personalförsörjning och kompetensutveckling.

Adress

Region Västerbotten
HR-stab
901 89 Umeå

Besöksadress:
Köksvägen 11, Umeå

HR-direktör

Kia Ronnhed
HR-direktör 
Telefon: 090-785 72 18, 070-687 70 70
E-post: kia.ronnhed@regionvasterbotten.se

Fler kontaktpersoner på HR-staben