Frisktandvård

Folktandvården Västerbotten pausar Frisktandvård

Frisktandvård på 1177.se

Vill du veta mer om frisktandvård och vad som gäller i Västerbotten?

Frisktandvård på 1177.se

Inga nya frisktandvårdsavtal

På grund av brist på tandvårdspersonal så har Regionstyrelsen i Region Västerbotten fattat beslut om att Folktandvården Västerbotten inte förlänger eller nytecknar frisktandvårdsavtal från och med den 1 juni 2022.

Det går inte att svara på när Folktandvården kan återuppta frisktandvårdsavtal.

Du som har ett pågående avtal

Inga förlängningar av frisktandsvårdavtal sker efter den 1 juni 2022.

För dig som redan har ett tecknat frisktandvårdsavtal kommer avtalet att löpa avtalsperioden ut. Därefter kommer det inte att förlängas.

Har du frågor, kontakta din Folktandvårdsklinik.

Marie-Louise Schönfeldt Chefsassistent
E-post
marielouise.schonfeldt@regionvasterbotten.se
Mobil
090-785 80 51