Endodonti

Endodonti, behandling av pulpa och tandrot, är den specialitet inom tandvården som arbetar med diagnostik, behandling och förebyggande av sjukdom i tandens pulpa och angränsande käkben. Omhändertagandet innefattar kirurgiska åtgärder och all behandling sker med hjälp av avancerade mikroskop.

Endodonti på 1177.se

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till Endodonti på Tandläkarhögskolan?

Endodonti Tandläkarhögskolan på 1177.se

Vårt kliniska arbete omfattar i första hand diagnostik och behandling av infektioner eller inflammationer i tänder och angränsande käkben, antingen genom rotbehandling eller operativa ingrepp. Omhändertagandet innefattar kirurgiska åtgärder och all behandling sker med hjälp av avancerade mikroskop. 

Till oss kommer patienter endast på remiss från sin tandläkare tandläkare/läkare. Vanliga anledningar till remisser är tekniska svårigheter vid behandlingen samt problem med diagnostik och prognosbedömning.

Verksamhetsbeskrivning

  • Basenheten Specialisttandvård utgör 10 specialistområden där varje avdelning representerar ett specialistområde inom tandvården.

  • Vårt huvudsakliga uppdrag är att ge bästa möjliga specialisttandvård på lika villkor.

  • Enheten tar emot inkommande remisser från såväl tandvård som sjukvård. Vi erbjuder interna och externa konsultationer samt kursgivning.

  • Basenheten deltar vid grundutbildningen för tandläkare, tandtekniker, tandhygienister och tandsköterskor.

  • Vid basenheten bedrivs ST-utbildning med en mix av nationella, interna och externa regionsuppdrag. Inom respektive ämnesområde pågår forskningsprojekt med såväl interna som externa anslag. Inom varje ämnesområde/specialitet finns en ämnesansvarig specialisttandläkare och en kursansvarig lektor i grundutbildningen.


Ämnesansvarig
Nelly Romani Vestman, ötl 
Nelly.Romani.Vestman@regionvasterbotten.se

 

Postadress
Specialisttandvård
Endodonti
Tandläkarhögskolan
901 85 Umeå

Jon Anders Lindgren Verksamhetschef Endodonti, Klinisk oral fysiolog och Oral diagnostisk radiologi
E-post
JonAnders.Lindgren@regionvasterbotten.se
Eva-Marie Fjeldseth Avdelningschef
E-post
evamarie.fjeldseth@regionvasterbotten.se