Ortodonti - tandreglering

Ortodonti – tandreglering är en länsklinik för specialistvård inom tandregleringsbehandling med verksamhet i Umeå, Lycksele och Skellefteå.

Ortodonti - Tandreglering på 1177.se

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till Ortodonti inom Västerbotten?

Ortodonti inom västerbotten 1177.se

Tandläkarna i allmäntandvården har ett ansvar att följa barns och ungdomars bettutveckling och vid behov konsultera tandregleringsspecialist. Mindre komplicerade bettfel behandlas inom allmäntandvården. Är bettavvikelsen komplicerad remitteras patienten för specialistvård. Bettutvecklingen styr tidpunkten för behandlingsstart.

Tandregleringsbehandling kan även erbjudas patienter som har en mindre bettavvikelse som inte är tillräckligt omfattande för att behandlingen skall bekostas av regionen. 

Inom vuxentandvården kan tandregleringsbehandling utföras och ibland vara en del i en mer omfattande behandling tillsammans med andra specialiteter eller allmäntandvården. Behandlingen ger ofta förbättrad funktion och estetik.

Vid Norrlands Universitetsjukhus finns regionteamet för läpp-, käk- och gomspaltvård. Alla barn med läpp- käk- och/eller gomspalt får vården för sin spalt planerad och koordinerad via LKG-teamet.

Patienter med obstruktiv sömnapné som efter utredning bedöms vara i behov av en oral apparatur (sovskena) remitteras från specialiserad sjukvård till tandregleringen. Behandlingen utförs vid samtliga tandregleringskliniker i länet.

Tandreglering - ortodonti  Umeå

Postadress
Specialisttandvård
Ortodonti
Tandläkarhögskolan
901 85 Umeå

Tandreglering - ortodonti  Lycksele

Postadress
Tandregleringen
Box 244
921 24 Lycksele

Tandreglering - ortodonti Skellefteå

Postadress
Tandregleringen
Anderstorps Centrum 14
931 02 Skellefteå

 

Verksamhetsbeskrivning

 • Basenheten Specialisttandvård utgör 10 specialistområden där varje avdelning representerar ett specialistområde inom tandvården.

 • Vårt huvudsakliga uppdrag är att ge bästa möjliga specialisttandvård på lika villkor.

 • Enheten tar emot inkommande remisser från såväl tandvård som sjukvård. Vi erbjuder interna och externa konsultationer samt kursgivning.

 • Basenheten deltar vid grundutbildningen för tandläkare, tandtekniker, tandhygienister och tandsköterskor.

 • Vid basenheten bedrivs ST-utbildning med en mix av nationella, interna och externa regionsuppdrag. Inom respektive ämnesområde pågår forskningsprojekt med såväl interna som externa anslag. Inom varje ämnesområde/specialitet finns en ämnesansvarig specialisttandläkare och en kursansvarig lektor i grundutbildningen.


  Ämnesansvarig: 
  Charlotta Svanberg, ötl 
  E-post: charlotta.svanberg@regionvasterbotten.se
Peter Berglund Verksamhetschef Ortodonti (länsklinik) o Pedodonti
E-post
peter.berglund@regionvasterbotten.se
Britt-Sofie Grefve Avdelningschef Ortodonti (länsklinik)
E-post
brittsofie.grefve@regionvasterbotten.se