Materialvetenskap

Här hittar du information om undervisningen inom grundutbildningen i ämnet odontologisk materialvetenskap.

Undervisningen inom grundutbildningen i ämnet odontologisk materialvetenskap omfattar bland annat de olika biomaterialens kemiska, fysikaliska och teknologiska egenskaper och dessa egenskapers betydelse för materialens biologiska och kliniska funktion.

Inom den prekliniska träningen och undervisningen integreras även betydelsen av på vilket sätt materialen hanteras, och framställningsprocessernas påverkan för de olika biomaterialens kliniska funktion och biologiska effekter.

Postadress

Materialvetenskap
Tandläkarhögskolan
901 85 Umeå