Central ledningsgrupp

Här finns kontaktuppgifter till Central ledningsgrupp (CLG).

Tommy Svensson

Tommy Svensson
Tillförordnad regiondirektör
072-227 54 84
tommy.svensson@regionvasterbotten.se

 

Gerd-Marie Johansson
Sekreterare i ledningsgrupp och till regiondirektören
090-785 73 49, 070-288 67 00
gerdmarie.c.johansson@regionvasterbotten.se

 

Brita Winsa
Hälso- och sjukvårdsdirektör
090-785 72 52, 070-352 47 16
brita.winsa@regionvasterbotten.se

 

 Anna Pettersson Regionutvecklingsdirektör

Anna Pettersson
Regional utvecklingsdirektör
070-397 68 84
anna.pettersson@regionvasterbotten.se

Sara Lewerentz
Digitaliserings- och teknikdirektör
090-785 72 15, 076-126 10 67
sara.lewerentz@regionvasterbotten.se

Margit Håkansson
Stabsdirektör ledningsstaben
090-785 74 48, 070-355 28 22
margit.hakansson@regionvasterbotten.se

 

Bild kommer

Jan Öström
Ekonomidirektör
jan.o.ostrom@regionvasterbotten.se
090-785 70 80

Kia Ronnhed
HR-direktör 
090-785 72 18, 070-687 70 70
kia.ronnhed@regionvasterbotten.se

Malin Åberg
Kommunikationsdirektör
090-785 72 23, 070-240 91 55
malin.aberg@regionvasterbotten.se

 

Ida Lestander
Tillförordnad servicedirektör
072-226 40 38
ida.c.lestander@regionvasterbotten.se