Central ledningsgrupp

Här finns kontaktuppgifter till Central ledningsgrupp (CLG).

Tommy Svensson

Tommy Svensson
Regiondirektör
072–227 54 84
tommy.svensson@regionvasterbotten.se

Gerd-Marie Johansson
Sekreterare i ledningsgrupp och till regiondirektören
090–785 73 49, 070–288 67 00
gerdmarie.c.johansson@regionvasterbotten.se

 

Brita Winsa
Hälso- och sjukvårdsdirektör
090–785 72 52, 070–352 47 16
brita.winsa@regionvasterbotten.se

 

 Anna Pettersson Regionutvecklingsdirektör

Anna Pettersson
Regional utvecklingsdirektör
070–397 68 84
anna.pettersson@regionvasterbotten.se

Sara Lewerentz
Digitaliserings- och teknikdirektör
090–785 72 15, 076–126 10 67
sara.lewerentz@regionvasterbotten.se

Margit Håkansson
Stabsdirektör ledningsstaben
090–785 74 48, 070–355 28 22
margit.hakansson@regionvasterbotten.se

 

Peter Rönnholm

Peter Rönnholm
Ekonomidirektör
090–785 70 80, 073–040 66 06
peter.ronnholm@regionvasterbotten.se

Kia Ronnhed
HR-direktör 
090–785 72 18, 070–687 70 70
kia.ronnhed@regionvasterbotten.se

Malin Åberg
Kommunikationsdirektör
090–785 72 23, 070–240 91 55
malin.aberg@regionvasterbotten.se

 

Ida Lestander
Tillförordnad servicedirektör
072–226 40 38
ida.c.lestander@regionvasterbotten.se