Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp

Här finns kontaktuppgifter till Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp (HSLG).

Brita Winsa
Hälso- och sjukvårdsdirektör
090-785 72 52, 070-352 47 16
brita.winsa@regionvasterbotten.se

Monika Brändström
Sekreterare i ledningsgrupp och chefsassistent till hälso- och sjukvårdsdirektören
090-785 73 77, 070-355 79 81
monika.brandstrom@regionvasterbotten.se

Yvonne Nygren
Stabschef hälso- och sjukvårdens förvaltning
073-036 45 64
yvonne.e.nygren@regionvasterbotten.se

Magnus Hedström
Områdeschef Länssjukvård område 1
070-602 36 16
magnus.hedstrom@regionvasterbotten.se

Ulrica Bergström
Områdeschef Länssjukvård område 2
070-639 08 18
ulrica.bergstrom@regionvasterbotten.se

Anna-Maria Stenlund Berggren
Områdeschef Tandvård 
070-553 95 78
annamaria.stenlund@regionvasterbotten.se

Peter Berggren
Områdeschef Närsjukvård Lycksele/Södra Lappland
070-347 34 20
peter.berggren@regionvasterbotten.se

Camilla Andersson
Områdeschef Närsjukvård Skellefteå
076-105 15 70
camilla.m.andersson@regionvasterbotten.se

Jennie Liling Ståhl
Områdeschef Närsjukvård Umeå 
070-572 68 86
jennie.liling.stahl@regionvasterbotten.se

Clas Ahlm
Forsknings- och utbildningsdirektör
090-785 23 09
clas.ahlm@regionvasterbotten.se

Ewelina Ogenblad
HR-strateg
070-675 03 11
ewelina.ogenblad@regionvasterbotten.se

 

Harriet Boström
Controllerstrateg
070-348 94 24
harriet.bostrom@regionvasterbotten.se

Thomas Jonsson
Kommunikationsstrateg
070-612 18 48
thomas.a.jonsson@regionvasterbotten.se