Regional utvecklings ledningsgrupp

Här finns kontaktuppgifter till regional utvecklings ledningsgrupp.

Anna Pettersson Regionutvecklingsdirektör

Anna Pettersson
Regional utvecklingsdirektör
070-397 68 84
anna.pettersson@regionvasterbotten.se

 

Thomas Hartman Chef externa relationer och strategisk platsutveckling 

Thomas Hartman
Chef externa relationer och strategisk platsutveckling
070-666 49 95
thomas.hartman@regionvasterbotten.se

 

Jonas Lundström Chef näringsliv och samhällsbyggnad 

Jonas Lundström
Chef näringsliv och samhällsbyggnad
070-549 33 38
jonas.lundstrom@regionvasterbotten.se

 

Katarina Molin Chef projekt och verksamhetsutveckling

Katarina Molin
Chef projekt och verksamhetsutveckling
070-342 72 34
katarina.molin@regionvasterbotten.se

 

Rachel Nygren Chef stab regional utveckling

Rachel Nygren
Chef stab regional utveckling
070-384 57 12
rachel.nygren@regionvasterbotten.se 

 

Annika Sandström Regionturismchef

Annika Sandström
Regionturismchef
070-550 16 08
annika.sandstrom@regionvasterbotten.se

Joakim Sandberg
Regionkulturchef
073-807 57 90
joakim.sandberg@regionvasterbotten.se