DIGAD - regeringens särskilde utredare kring det demokratiska samtalet, Carl Heath