”Digitala Västerbotten” – digitalisering i samverkan

Västerbottens kommuner har i 30 år samverkat framgångsrikt inom digitalisering. På detta nationella spridningsseminarie berättar Regional Utveckling i Västerbotten hur det bedrivs,  vilka effekter de ger och var det ska ta Västerbottens kommuner. Insikter kommer även delas från breda lärandeinsatser inom digital kompetens genomförda under de senaste åren för både chefer och medarbetare, och det finns utrymme för frågor.

Vill du läsa mer om det Digitala Västerbotten: Kommunernas digitalisering i samverkan (regionvasterbotten.se)