Hur bygger vi omställnings och förnyelseförmåga inspirationsexempel från den lilla & stora