Kommer de gröna investeringarna i norra Sverige skapa nya omvandlingspotential i Västerbotten

09.30 Startar vi vällkommen av Marta Bahta 

09.40 Norra Sveriges möjligheter och utmaningar med den gröna omställningen  

Rikard Eriksson, professor i ekonomisk geografi vid Umeå Universitet  

10.20 Så förstår vi vår oss själva bättre - Vad är framtidens potential för Västerbotten?

Emelie Hane-Weijman, forskare på i ekonomisk geografi vid Umeå Universitet  

11.00 Gruppdiskussioner (bryter upp i grupper)  

11.30 Reflektion och avslut