Möjligheter och utmaningar med tester av nya lösningar inom vård och omsorg

Region Västerbotten Innovation och partnerskap i vård och hälsa bjuder in till information och diskussion kring test av produkter i vård- och omsorgsmiljöer. Syftet är att främja dialog och samverkan och därmed stärka Västerbottens förutsättningar att bidra till utvecklingen av framtidens vård och omsorg.