Samverkan för integration, kompetensförsörjning och tillväxt

Samverkan som gett gott resultat Under perioden 2018-2020 pågick projektet SIKT i kommunerna Dorotea, Åsele, Storuman, Vilhelmina och Sorsele. 69% av deltagarna i projektet avslutades på grund av arbete eller studier. De flesta till arbete och en mindre del till studier.

Projektidén är sprungen ur de utmaningar som Västerbottens inlandskommuner står inför. Västerbotten har de senaste åren haft en låg arbetslöshet och kompetensbrist inom många branscher.

Mot bakgrund av dessa utmaningar har Region Västerbotten i samverkan med nämnda kommuner och Arbetsförmedlingen skapat en paraplyprojekt som möjliggjorde en satsning på målgruppen i glest befolkade områden genom tydlig samverkan. Region Västerbotten tog det regionala utvecklingsansvaret som sammanhållande projektägare i ett läge där enskilda kommuner saknar denna möjlighet. En satsning där länets fem innersta kommuner fick möjlighet att utveckla metoder, samverkansformer med fokus på kompetensförsörjning och därmed skapa effekter för kvinnor och män i målgruppen, och för och mellan de enskilda kommunerna. Projektet innebar samtidigt att Region Västerbotten utvecklat en modell för sin roll som projektägare för övergripande regionala projekt och möjliggjorde även samtidigt en satsning för att utveckla Region Västerbottens hantering av integration för regional utveckling.

Projektet finansierades av Europeiska socialfonden, Region Västerbotten, DUA.