SOS 1.0 - Simulering av vårdkedjor

Deltagande parter i projektet är Glesbygdsmedicinskt centrum, K5 Kust-Österbottens samkommun för social och primärhälsovård, Vasa centralsjukhus, Umeå Universitet samt Uppsala Universitet.