Ditt arbetsgivaransvar

Oavsett om du är förtroendevald i regionfullmäktige, nämnd eller bolagsstyrelse har du det yttersta ansvaret för hur regionen uppträder som arbetsgivare.

Några av de frågor du behöver sätta dig in i är vad arbetsgivaransvaret innebär och vilka möjligheter och skyldigheter som finns för dig som förtroendevald. Du har möjlighet att utveckla en arbetsgivarpolitik som bidrar både till en väl fungerande verksamhet och en attraktiv arbetsplats.

Din roll innebär bland annat ansvar för:

  • arbetsmiljö
  • jämställdhet
  • kompetensförsörjning
  • lönepolitik
  • likabehandling

Fullmäktige har antagit en Arbetsmiljöpolicy som bland annat innehåller vårt gemensamma förhållningssätt som bidrar till en attraktiv, hälsofrämjande och säker arbetsmiljö.

De gemensamma förhållningssätten är fyra till antalet och de är:

     Vi behandlar alla lika och med respekt
     Vi arbetar hälsofrämjande
     Våra arbetsplatser är trygga och säkra
     Alla medarbetare har ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö

Arbetsmiljöpolicy Region Västerbotten

Förrutom arbetsmiljöpolicy finns inom arbetsgivarområdet ytterligare styrande dokument, beslutade av regionfullmäktige, som nämnderna ska följa och verkställa.

Kometensförsörjningsstrategi Region Västerbotten 2023-2030
Strategi för jämställdhet och jämlikhet i Region Västerbotten

 

Cecilia Jurell HR-konsult Fysisk arbetsmiljö, hälsofrämjande arbetsplatser, chefers förutsättningar
E-post
cecilia.jurell@regionvasterbotten.se
Mobil
073-062 32 89
Viktoria Åkerlund HR-konsult Organisatorisk och social arbetsmiljö, Rehabilitering och arbetsanpassning
E-post
viktoria.akerlund@regionvasterbotten.se
Mobil
070-373 23 54
Malin Vennberg HR-konsult Systematiskt arbetsmiljöarbete, diskriminering och likabehandling
E-post
malin.vennberg@regionvasterbotten.se
Mobil
072-247 79 27